zaterdag 16 maart, nl-doet dag van 13.00 - 16.00 uur

voor meer informatie klik hier.

zaterdag 11 mei "moestuinmarkt van 10.00 - 16.00 uur

Voor meer informatie klik hier.

 

Fotografie en video.

Regelmatig maakt de stichting foto's en/of video's om haar goede werk te promoten. Dit is een belangrijk deel van onze activiteiten omdat het onder de aandacht brengen van de gunstige effecten van tuinieren een van onze voornaamste doelstellingen is. Iemand uit onze opnames verwijderen kan heel moeilijk zijn, maak het daarom in zo'n geval duidelijk aan de fotograaf dat je niet gefotografeerd wil worden en wij zullen ons best doen om jouw verzoek te respecteren. Onder bepaalde omstandigheden kan dit tot gevolg hebben dat je even niet kunt deelnemen terwijl de opnames worden gemaakt.

Educatieve lessen.

Voor kinderen kunnen we educatieve lessen verzorgen in het Tuinhuis van KIMT voor scholen en naschoolse opvang tegen vergoeding.

 

 

 

 

 

­